سه‌شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 02:57 ب.ظ

شرک چیست و مشرک چه کسی است؟

این انسان بظاهر مسلمان برای رفع حوایج خود
مشغول التماس از صاحب این قبر است و یک مشرک است
واین عمل مشرکانه را آخوند های منحرف از اسلام باو یاد داده اند.
بنام الله مقتدر

انسان چگونه مشرک میشود؟در قرآن مجید بطور مکرر آمده است که بزرگترین ظلم شرک است. الله ذوالجلال میفرماید من هر گنکاری را که با خلوص نیت از گناهانش توبه کند می بخشم بجز گناهان یک آدم مشرک را. یک مشرک هر چقدر هم توبھ کند و عمل نیک انجام دهد تا زمانیکه شرک میکند اعمال نیکش بحساب گرفته نمیشود و در روز قیامت اعمالنامه اش خالی از نیکی خواهد بود و گناهانش هم در جای خود موجود و محفوظ خواهد بود و به جهنم خواهد رفت.
حالا به بینیم که شرک چیست و یک انسان چگونه مشرک میشود؟ شرک اینست که یک مخلوق را در ذات و یا صفات خالق "الله" شریک کنیم؟
حقیقت اینست که این کائنات و هر آنچه که در آن موجود است بوسیله الله خلق شده است و همه مخلوقات برای برقرار نگهداشتن موجودیت خود محتاج حکم الله هستند و بدون حکم الله که خالق است و بر انجام هر کاری تواناست هیچکسی را توان حافظت و نگهداری چیزی نیست. این فقط خداوند است که همه چیز را نگهمیدارد و حفاظت میکند. این فقط الله است که انسان را زنده میکند، میمیراند و دوباره زنده میکند تا حساب و کتاب زندگی دنیا را از او بگیرد و بر اساس اعمالی که در این دنیا انجام داده است او را به جنت و یا جهنم بفرستد. الله جنت را بر آدم مشرک حرام کرده است.
مشرک کسی است که هنگام ضرورت و نیاز به چیزی بجای الله موجودی دیگر را صدا میزند و از او انتظار کمک و رفع مشکل دارد. مثلا در مذهب شیعه بجای الله امامان خود را صدا میزنند!! این بطور مطلق شرک است که بجای الله یک انسان را که خود مخلوق و نیازمند رحم و کرم الله است صدا بزنند؟ مثلا یک شیعه هنگامی که زور میزند تا یک چیز سنگین را بلند کند ندا سر میدهد " یا ابوالفضل" یا "حسین" یا "علی" یا "مهدی" و غیره ... و به این حقیقت توجه نمیکنند که اینها خود مخلوقات الله هستند و اگر الله آنها را خلق نمیکرد قادر به خلق کردن خود نبودند. این امامان هم مثل همه انسانهای دیگر مجودات نیازمندی بوده اند. مثلا تشنه یا گرسنه میشده اند و نیاز به نوشیدن آب و یا خوردن غذا داشته اند . آب را برای رفع تشنگی و غذاها را برای رفع گرسنگی الله خلق کرده است. این امامان هم مثل همه انسانهای دیگر در زندگی خود اعمالی را انجام داده اند، اعمال شان اگر نیک بوده است به جنت خواهند رفت و اگر اعمال شان بد بوده است به جهنم خواهند رفت و صاحب جنت و جهنم الله است و نه امامان. این امامان وقتیکه مریض میشده اند دست بسوی الله دراز کرده و از او شفا طلبیده اند و بر سر هیچ قبری و مزاری نرفته اند و عجز و التماس و ناله و زاری نکرده اند تا از آن قبر که متعلق به یک انسان است و خود در زندگی برای هر مشکلش نیازمند رحم و کرم و مدد الله بوده است طلب شفا و یا رفع مشکل کنند.
بعضی اخوندهای مشرک به حضرت مهدی درجه خدائی داده اند و با تعالیم ضد اسلامی و گمراه کننده خود بخش عظیمی از مردم ایران را مشرک کرده اند. مشاهده میشود که اکثریتی از مردم ایران بجای الله که حی و قیوم است و علی کل شیئی قدیر است یعنی همیشه زنده و پاینده است و بر انجام هرکاری تواناست حضرت مهدی را صدا میزنند. حضرت علی را صدا میزنند حسین و ابوالفضل و غیره را صدا میزنند. اینها همه مخلوقات الله هستند و نمیتوانند شریک الله شوند الله بدون همکاری آنها هم میتواند نیازمندی های مخلوقاتش را بر طرف نماید و کسی که هنگام یک مشکل اینها را صدا میزند یک مشرک است و طبق نص صریح قران هیچ یک از اعمال نیکی که یک مشرک انجام میدهد در اعمالنامه او به حساب گرفته نمیشود و در نهایت به جهنم خواهد رفت. حرف این آخوند ها را که با بیان احادیث جعلی عمری سر شما مردم شریف ایران کلاه گذاشته اند گوش ندهید و خودتان بروید قران را بخوانید و سعی در یاد گرفتن آن نمائید تا بدانید که در مورد مشرکین آنهائیکه هنگام داشتن مشکل به غیر از الله را صدا میزنند چه بیان فرموده است.
پس هنگام داشتن مشکل گفتن یا الله درست است و گفتن یا علی و یا حسین و یا مهدی و غیره درست نیست و شرک است پس شما هم ای خواننده عزیز وضع خودتان را بر رسی نمائید اگر مبتلا به شرک هستید اصلاح بفرمائید تا مستحق رفتن به جهنم نشوید. و ما علینا الا البلاغ... یا الله ! یا حق !